Wednesday, 10 June 2009

Analisis Data (Pn. Sakinah)Analisis data;
- Proses menggunakan data untuk memberikan maklumat berguna untuk cadangan kesimpulan dan menyokong keputusan
- Data kualitatif dan kuantitatif boleh dipersembahkan secara grafik untuk membantu proses analisis
- Cari pola dan kategori, persamaan, terangkan trend dan pertanyaan, catalog pemerhatian, bilang & bandingkan, buat anggaran


Langkah analisis data kualitatif
Langkah pertama – cari item berulang untuk tulis tema
Langkah ke-2 – pilih 3 atau 4 tema/kategori yang muncul dan bina matriks
Langkah ke-3- bincang dengan pendidik lain, teliti tinjauan (borang kaji selidik) dan rekodkan dapatan dalam matriks yang dibina
Langkah ke-4 – rekod pemerhatian pola yang muncul semasa melihat matriks
Langkah ke-5 – buat kesimpulanLangkah ke-6 – semak semula persoalan kajian dan apa langkah seterusnya yang boleh dibuat

Kegunaan data dalam Plan-Do-Study-Act cycle
Plan – Nilai dan ringkaskan semua data yang ada
- Analisis dan kenalpasti tema utama
- Kenalpasti sumber data
Do – Kumpul data dan buat kajian rintis
Study – analisis data dan buat kesimpulan
Act – kenalpasti soalan tambahan dan rancang untuk penambahbaikanNo comments:

Post a Comment